Α) Η οικονομική στήριξη ορφανών Ελληνόπουλων στις σπουδές τους.

Β) Η καθοδήγηση ορφανών Ελληνόπουλων για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και τις αξίες της ζωής που θα τους βοηθήσουν να σταθούν όρθια και να προοδεύσουν.