Σκοπός

Α) Η οικονομική στήριξη ορφανών παιδιών στις σπουδές τους.
Σκοπός του ιδρύματος είναι η χορήγηση υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά νέων, ορφανών από τουλάχιστον έναν (1) γονέα, Ελληνικής υπηκοότητας, αποφοίτων των Λυκείων της Επικράτειας για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (πρωτοετών φοιτητών), καθώς επίσης και φοιτητών που ήδη σπουδάζουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακών φοιτητών) που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την ικανοποίηση των στόχων διαβίωσης, μόρφωσης και εκπαίδευσής τους.
Βασικό κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων είναι οι υψηλές επιδόσεις.

Β) Η καθοδήγηση ορφανών παιδιών για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και τις αξίες της ζωής που θα τους βοηθήσουν να σταθούν όρθια και να προοδεύσουν.