Γεώργιος Σκούρας
Πρόεδρος

H σημασία του πατέρα και της μητέρας είναι σε όλους γνωστή και ο ρόλος τους βασικός και αναντικατάστατος σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης, της διάπλασης και της πορείας ζωής του παιδιού και του μετέπειτα ενήλικα. Τα κενά που δημιουργεί η απώλεια είναι μη αναπληρώσιμα , συχνά, μάλιστα, δε γίνονται αντιληπτά ή γίνονται αντιληπτά αργά από το ίδιο το παιδί.

Ο σκοπός της «Συμβολής του Πατέρα» είναι η στήριξη των παιδιών αυτών.

Οι βασικοί πυλώνες της προσφοράς είναι οι εξής:

1) Η ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο , καθώς συχνά ανακύπτουν οικονομικά προβλήματα όταν λείπει ο γονέας. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή υποτροφιών , για να συνδράμουμε στην ολοκλήρωση της φοίτησης.

2) Η επιβράβευση της προσπάθειας που οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις. Βασικό κριτήριο της επιλογής των υποψηφίων θα είναι οι βαθμοί, είτε κατά την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, είτε κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

3) Ο επαγγελματικός προσανατολισμός τόσο σε σχολική όσο και σε φοιτητική ηλικία με στόχο την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των παιδιών αυτών.

Βασικός ρόλος των γονέων είναι ο προσανατολισμός των παιδιών τους, η ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο σε προσωπικές επιλογές όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτά είναι στοιχεία που στερούνται τα παιδιά στα οποία απευθύνεται η «Συμβολή του Πατέρα».

Αυτή η τελευταία πτυχή της δράσης μας, ο τελευταίος πυλώνας προσφοράς, αυτός του προσανατολισμού, της κατεύθυνσης , της φροντίδας και της ψυχικής αλλά και έμπρακτης στήριξης των παιδιών της «Συμβολής» , είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς.

Προσωπικό μου όραμα να βοηθήσουμε με την κοινή μας προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και νέους ανθρώπους, που η ζωή τους στέρησε τον ένα ή και τους δύο γονείς, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Όνειρό μου είναι να μη μου πει ποτέ κανένα από τα παιδιά της «Συμβολής»:

«Νιώθω ότι αδίκησα τον εαυτό μου, νιώθω ότι δεν αξιοποίησα τις δυνατότητές μου».